Winstrol or masteron

The Stanozolol hormone can be one of the few anabolic androgenic steroids women can use safely; while it is not the absolute mildest in nature for a woman it is up high on the list. Issues regarding the steroids hepatic nature as well as its effects on lipid profiles remain the same with women but the female athlete must also necessarily be aware of virilization. For the female athlete, the Winstrol side effects revolving around virilization will be the most concerning as such effects can destroy a womans femininity. Common virilization effects include a deepening of the vocal chords, body-hair growth and enlargement of the clitoris. The majority of women who supplement with the Stanozolol hormone, if they keep the dose low and use for very short periods will be fine. If you are a female Winstrol user and you begin to notice virilization symptoms simply discontinue use and you will be fine; nothing will change. It is when the symptoms are ignored, use is continued and the symptoms are allowed to set in that many women develop a problem; remember, man or woman responsible use is always your best friend.

Write a review below Your Name Your Review Note: HTML is not translated! Rating     Bad           Good
Captcha Enter the code in the box below Continue

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Winstrol or masteron

winstrol or masteron

Media:

winstrol or masteronwinstrol or masteronwinstrol or masteronwinstrol or masteronwinstrol or masteron

http://buy-steroids.org